e-Podatki

Nowy wzór deklaracji VAT-14 2016-08-09


Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych określono wzór deklaracji VAT-14.

Na podstawie art. 99 ust. 14c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, 846, 960 i 1052) został określony wzór deklaracji o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych (VAT-14) oraz wzór rozliczenia wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych (załącznik VAT-14/A).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2016 r.