e-Podatki

Po terminie nie zawsze z karą. 2006-04-04


Podatnik, który nieznacznie przekroczy termin złożenia deklaracji, może uniknąć kary, jeśli jak najszybciej wypełni i przekaże ją do urzędu skarbowego.

(…) Warunkiem niezastosowania sankcji jest poinformowanie urzędu skarbowego o naruszeniu przepisów, najlepiej w formie pisemnej.

Jest to tzw. instytucja czynnego żalu wynikająca z art. 16 kodeksu karnego skarbowego. Można z niej jednak skorzystać tylko do momentu, gdy urząd rozpocznie czynności lub kontrolę zmierzającą do wykrycia nieprawidłowości.
Przypominamy o tym w związku z upływem terminu złożenia zeznania za 2005 r. przez spółki z o.o. i akcyjne oraz inne osoby prawne.

W podmiotach, w których rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym, minął on 31 marca. Jeżeli wysokość podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza tzw. progu ustawowego, czyli 4496,50 zł, podatnik zostanie ukarany mandatem za wykroczenie skarbowe. W pozostałych przypadkach teoretycznie możliwe jest nawet orzeczenie kary pozbawienia wolności, ale karząc podatnika, sąd uwzględnia jego winę.
Podmioty zobowiązane do sporządzania sprawozdania finansowego muszą pamiętać jeszcze o jednym obowiązku.
Powinny przekazać je do urzędu skarbowego wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta (chyba że nie podlega obowiązkowemu badaniu) w terminie do 10 dni od daty jego zatwierdzenia. Spółki muszą dostarczyć do urzędu także odpis uchwały zatwierdzającej wynik finansowy.
Firma, która wybrała rok podatkowy kończący się innego dnia niż 31 grudnia składa zeznania CIT-8 w terminie trzech miesięcy od jego zakończenia. Powinna one pamiętać, że ma się wywiązać z tego obowiązku w innym niż większość podatników terminie. W przeciwnym wypadku jest zagrożona opisanymi sankcjami.
Podatnicy nie muszą się natomiast obawiać kary za kilkudniowe opóźnienia wpłaty należnego podatku, jeśli są incydentalne. Kodeks karny skarbowy nie traktuje takiego naruszenia przepisów jako przestępstwa czy wykroczenia. (…)

(źródło: Rzeczpospolita 04/04/2006)