e-Podatki

Podatek od zamiaru. 2006-04-04


Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok w sprawie związanej z pojęciem „częstotliwości” w podatku VAT. Kto zawarł umowę dzierżawy, a potem ją przedłuża, może być zobowiązany przez urząd skarbowy do zapłacenia VAT jak od czynszu.

(…) Krystyna L. wydzierżawiła nieruchomość jako osoba fizyczna. Pobierała czynsz bez VAT, bo jako nieprowadząca działalności gospodarczej nie podlegała temu podatkowi.

Jej problemy z władzami skarbowymi zaczęły się, gdy zarejestrowała własną firmę. Urząd, a potem izba, stwierdziły, że powinna zapłacić VAT od dzierżawy, za którą w 2001 r. otrzymała 58 tys. zł czynszu.
Przedsiębiorstwo pani Krystyny nie miało nic wspólnego z nieruchomością. Umowa dzierżawy nigdy nie została zerwana. Nie zmieniły się ani jej warunki, ani strony kontraktu. Była jedynie aneksami przedłużana na kolejne lata.
- Władze skarbowe nigdy nie twierdziły, że prowadzę działalność polegającą na dzierżawieniu nieruchomości. Nie kazały zaliczać czynszu do przychodów z mojej firmy - wyjaśniała przed wojewódzkim sądem administracyjnym Krystyna L.


Sąd oddalił jej skargę, złożyła więc kasację do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Dowodziła, że WSA nie wziął pod uwagę dodatkowych dowodów w postaci wyroków sądów administracyjnych, z których wynikało korzystne dla podatniczki rozumienie pojęcia częstotliwości.
- Gdyby dzierżawa wykonywana była na rzecz różnych osób albo choćby częściowo zmienił się jej przedmiot, nie byłoby wątpliwości, że czynność jest częstotliwa. Przedłużanie umowy to zapewnienie jej kontynuacji, a nie podpisywanie nowej - twierdziła podatniczka.
Zdaniem izby skarbowej liczy się sam zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy, o czym świadczy m.in. jej przedłużanie.
Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę Krystyny L. Orzekł, że nie dowiodła, iż nie miała zamiaru wynajmować nieruchomości wielokrotnie, a więc że czynność z założenia była jednorazowa. Sąd wskazał wyrok Trybunału Konstytucyjnego (sygn. 32/99), według którego nawet jednokrotna umowa dzierżawy może być częstotliwa, jeśli strony ją przedłużają, i należy płacić od niej VAT (sygn. I FSK 783/05). (…)
(źródło: Rzeczpospolita 31/03/2006)