e-Podatki

Ważne terminy 2016-06-28


30 czerwiec 2016 r.

  • Termin złożenia deklaracji VAT-11 - osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, niebędące podatnikami VAT i niemające obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K lub VAT-7D, dokonujące WDT nowego środka transportu

7 lipiec 2016 r.

  • Termin złożenia deklaracji CIT-7
  • Termin przekazania przez płatnika, o którym mowa w art. 26 ust 1 CIT, pobranego zryczałtowanego podatku
  • Termin przekazania przez płatnika podatku od należności wypłaconych osobom niemającym w RP miejsca zamieszkania/siedziby z tytułu art. 21 ust 1 i art. 22 ust 1 CIT
  • Termin płatności podatku w formie karty podatkowej
  • Termin wpłaty pobranego przez płatnika podatku PCC, SD
  • Termin złożenia przez płatnika deklaracji: PCC-2, SD-2

Źródło: finanse.mf.gov.pl