e-Podatki

Nowelizacja ustawy o administracji podatkowej 2016-06-28


Celem ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o administracji podatkowej jest przesunięcie daty wejścia w życie przepisów ustawy o administracji podatkowej – z dnia 1 lipca 2016 r. na dzień 1 stycznia 2017 r.

Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (Dz. U. poz. 1269 z późn. zm.) ma na celu usprawnienie i poprawę funkcjonowania administracji podatkowej oraz stworzenie przejrzystych i jednoznacznych warunków do wykonywania przez podatników obowiązków podatkowych.

Zmiana vacatio legis skorelowana jest z planowanym wejściem w życie – 1 stycznia 2017 r. – ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, która obejmuje swoim zakresem niektóre rozwiązania ustawy o administracji podatkowej oraz przewiduje kompleksowe zmiany dotyczące administracji podległej Ministrowi Finansów.

Przesunięcie terminu wejścia w życie ustawy ma umożliwić przygotowanie jednostek administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej do sprawnego i efektywnego realizowania zadań, które zostaną na nie nałożone projektowaną ustawą o Krajowej Administracji Skarbowej.

Ustawa weszła w życie z dniem 25 czerwca 2016 roku.

Źródło: prezydent.pl