e-Podatki

Przesunięcie daty wejścia w życie przepisów ustawy o administracji podatkowej, Ordynacji podatkowej 2016-06-14


Sejm znowelizował ustawę o administracji podatkowej. Projekt nowelizacji ustawy z 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o administracji podatkowej oraz ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw - zmienia datę wejścia w życie ustawy z 1 lipca 2016 r. na 1 stycznia 2017 r.

Zmiana ma na celu umożliwienie lepszego przygotowania administracji skarbowej do nowych zadań, a tym samym poprawę funkcjonowania administracji podatkowej oraz stworzenie podatnikom jak najlepszych warunków do wypełniania obowiązków podatkowych.

Teraz nowelizacja będzie przedmiotem prac Izby drugiej.


Źródło: Sejm