e-Podatki

Doradcy podatkowi proponują współpracę resortowi finansów 2016-05-31


W Polsce zamiast prawdziwego systemu podatkowego są tylko przypadkowe regulacje prawne, a coraz większe luki są jedynie łatane - zgodnie oceniają doradcy podatkowi i proponują Ministerstwu Finansów współpracę. Przypominają, że ich samorząd zawodowy obchodzi w tym roku 20-lecie działalności, ma on ogromne doświadczenie i bogaty dorobek naukowy. Z okazji Dnia Doradcy Podatkowego w całym kraju prowadzone są akcje udzielania darmowych porad, odbywają się także uroczystości jubileuszowe.

Doradcy podatkowi pomagają dokonać prawidłowego ustalenia zobowiązań wobec fiskusa i reprezentują klientów przed organami podatkowymi, skarbowymi i przed sądami administracyjnymi. Pierwsze takie kancelarie powstały w 1990 roku. W 1996 roku uchwalono Ustawę o doradztwie podatkowym.

"Wielokrotnie podkreślaliśmy, że doradca podatkowy nie jest osobą, która pomaga nieuczciwemu przedsiębiorcy czy podatnikowi, ale stoi na straży finansów publicznych. I na tym nam zależy" - podkreśliła prof. Jadwiga Glumińska-Pawlic, przewodnicząca Krajowej Rady Doradców Podatkowych podczas jubileuszu Mazowieckiego Oddziału KIDP.

KIDP: "Chcemy służyć polskiemu rządowi. Wyrażamy gotowość podjęcia współpracy"

Doradcy podatkowi zapewniają, że każdy przedsiębiorca, który od samego początku działalności gospodarczej zdecyduje się na stałą współpracę z przedstawicielami KIDP uniknie kar za nieprawidłowości podatkowe, a nawet bankructwa. Solidaryzują się z organizacjami przedsiębiorców, które alarmują, że skomplikowane przepisy utrudniają prowadzenie biznesu.

"Mamy największą styczność z podatkami i (…) obserwujemy jak na przestrzeni lat - poczynając od momentu powstania czasu utworzenia naszego zawodu - zmieniają się źródła dochodów naszych podatników, zmienia się sposób w jaki kreowane są dochody" - powiedziała dr Agnieszka Zasikowska z Zarządu Mazowieckiego Oddziału KIDP.

Jej zdaniem system podatkowy w Polsce zupełnie odbiega od zmian, jakie dokonują się w polskiej gospodarce i w makroekonomii. „Chciałoby się powiedzieć, żeby osoby odpowiedzialne w naszym kraju za tworzenie tego systemu, za zmiany, które są wprowadzane, większą uwagę przywiązywały do tego, co mówi nasze środowisko” - zaapelowała dr Zasikowska.

"Nie zapominajmy, że ten samorząd i ta korporacja powstała 20 lat temu dzięki wizji osób, które wierzyły, że nowa Polska potrzebuje ludzi, którzy rozumieją podatki, którzy potrafią te podatki stosować" - powiedział Paweł Trojanek, przewodniczący Mazowieckiego Oddziału KIDP. Przypomniał, że honorowym przewodniczącym Krajowej Rady Doradców Podatkowych jest prof. Witold Modzelewski, były wiceminister finansów.

Paweł Trojanek zwrócił uwagę, że przed Naczelnym Sądem Administracyjnym właśnie doradcy podatkowi wiodą prym w Izbie Finansowej wśród przedstawicieli zawodów prawniczych "jeśli chodzi o rozstrzygnięcia i sugerowanie czy wskazywanie tych rozstrzygnięć, które są zgodne nie tylko z literą prawa, ale z dobrem naszego kraju".

Najwyższy czas na prawdziwy, a nie „patchworkowy” system podatkowy

"Chcemy wreszcie przystąpić do budowy w Polsce prawdziwego systemu podatkowego, bo otoczenie, w którym w tej chwili działamy wskazuje, że system podatkowy nie istnieje" - stwierdziła prof. Jadwiga Glumińska-Pawlic. Dodała, że doradcy nazywają ten system „patchworkowym”.

Według niej obecne regulacje prawne są „przypadkowe”, zbyt często „łatane”, a organy podatkowe „wchodzą wzajemnie w swoje kompetencje”. Przewodnicząca KRDP uważa, że niektóre podatki należałoby zlikwidować, bo - jak powiedziała - „właściwie nie stanowią żadnego istotnego źródła dochodu, a są niezwykle uciążliwe dla polskiego podatnika”.

Krajowa Izba Doradców Podatkowych ponownie opowiedziała się za zbudowaniem od początku stabilnych ram tak materialnego, jak i procesowego prawa podatkowego oraz zasad funkcjonowania i organizacji organów podatkowych. W opinii tego środowiska zawodowego jest to podstawowy warunek naprawy stanu finansów publicznych.

Agnieszka Zasikowska zwróciła uwagę, że doradcy podatkowi mają duże doświadczenie i wiedzę jeśli chodzi o międzynarodowe prawo podatkowe. „Mamy kolegów z innych krajów, osoby, które przyjeżdżają do Polski osiągając różne dochody, więc wiemy jakie są różnice w systemach podatkowych, między tym co mamy w Polsce, a tym co się dzieje w innych krajach nie tylko europejskich” - podkreśliła.

"Pewne są tylko śmierć i podatki"

Z okazji 20-lecia istnienia samorządu zawodowego doradców podatkowych prof. Glumińska-Pawlic życzyła swoim koleżankom i kolegiom wielu sukcesów, a żartując przypomniała często powtarzaną maksymę Benjamina Franklina, że „Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki” i życzenia, które ostatnio jej składano, by w związku z tym, doradcom "tak jak grabarzom, nigdy nie zabrakło im pracy". Oznacza to, że rośnie świadomość podatkowa w naszym społeczeństwie i przekonanie o tym, że doradca podatkowy to zawód z przyszłością.

W tym roku Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych po raz trzeci zorganizował konkurs na najlepszą pracę magisterską „Podatki są proste jak drut”. Laureatką konkursu została mgr Anna Wójcik, absolwentka UW. Napisała ona pracę pt. „Klauzule antyabuzywne w międzynarodowym prawie podatkowym”.

Źródło: Centrum Prasowe PAP