e-Podatki

Trwają konsultacje KE ws. dyrektywy VAT 2006/112/WE 2016-05-17


Ośrodek sieci Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości poinformował, że Komisja Europejska prowadzi konsultacje społeczne dotyczące procedur szczególnych dla małych przedsiębiorstw objętych dyrektywą VAT 2006/112/WE.

Konsultacje są prowadzone w ramach przeglądu obowiązujących w zakresie prawa podatkowego przepisów w UE. Prace w tym zakresie mogą doprowadzić do podjęcia nowych środków ustawodawczych. Wniosek do KE w tej sprawie ma zostać przedłożony do końca 2017 r.

W artykule 281 i n. obowiązującej dyrektywy VAT określono procedury szczególne w zakresie opodatkowania małych przedsiębiorstw. Obejmują one zarówno uproszczone procedury naliczania i poboru podatku VAT, jak i zwolnienia lub stopniowe obniżanie podatku. Przepisy te, które obowiązują od prawie 40 lat, są obecnie przedmiotem prac w kierunku ich nowelizacji.

W komunikacie KE dot. usprawnienia jednolitego rynku, Komisja poinforomowała, iż trwają obecnie prace nad kompleksowymi uproszczeniami dla MŚP, również w zakresie podatku VAT. Uproszczenia mają przyczynić się do zmniejszenia obciążeń administracyjnych oraz stworzenia otoczenia biznesowego, które sprzyjać będzie rozwojowi MŚP i rozwojowi handlu transgranicznego.  

Enterprise Europe Network zachęca wszystkich przedsiębiorców do aktywnego udziału w konsultacjach poprzez wypełnienie kwestionariusza - głos zabrany w dyskusji będzie wartościowym wkładem dla unijnej inicjatywy ustawodawczej ws. opodatkowania VAT.

Ankieta do pobrania tutaj.

Wypełnione ankiety należy przesłać na adres e-mail: een@parp.gov.pl lub poprzez faks: +48 22 432 70 46  do dnia 27 czerwca br. (poniedziałek).

Źródło: Enterprise Europe Network