e-Podatki

Obniżenie wartości transakcji uprawniającej przedsiębiorców do dokonywania płatności bez użycia rachunku płatniczego 2016-04-19


Decyzją Sejmu przyjęta została nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Nowe regulacje przewidują obniżenie wartości transakcji uprawniającej przedsiębiorców do dokonywania płatności bez użycia rachunku płatniczego z 15 tys. euro do 15 tys. zł.

W ustawie zapisano, że transakcje w walutach obcych będą przeliczane na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji. Nowelizacja zawiera rozwiązania podatkowe, które mają ograniczyć zjawisko dokonywania płatności z naruszeniem ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a więc z pominięciem rachunku bankowego. Wprowadzone zostały sankcje za nieprzestrzeganie obowiązku realizacji płatności bezgotówkowych powyżej dozwolonego limitu. Zgodnie z nowelizacją, przedsiębiorca, który zapłaci gotówką za transakcję powyżej 15 tys. zł nie będzie mógł zaliczyć jej do kosztów uzyskania przychodów, albo będzie musiał zwiększyć przychody w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania.

Nowe przepisy umożliwią uczciwą konkurencję między przedsiębiorcami - będą korzystne dla tych, którzy prawidłowo ewidencjonują swoje dochody, czyli nie prowadzą działalności w tzw. szarej strefie.

Zmiany powinny ułatwić kontrolę skarbową przepływów finansowych, a tym samym usprawnić proces opodatkowania dochodów oraz właściwego rejestrowania obrotu dla potrzeb VAT.

Nowe regulacje mają obowiązywać od 1 stycznia 2017 r.

Nowelizacją zajmie się teraz Izba druga.

Źródło: Sejm