e-Podatki

MF docenia inicjatywę KE w sprawie zmian w VAT 2016-04-19


Likwidacja zerowej stawki VAT w dostawach wewnątrzwspólnotowych oraz unowocześnienie ram regulacyjnych dotyczących stawek i pozostawienie państwom członkowskim większej swobody w tym zakresie – to jedne z założeń reformy VAT w Unii Europejskiej.

Komisja Europejska (KE) przedstawiła propozycje, które powinny przyczynić się do ograniczenia oszustw w podatku VAT.

Doceniam inicjatywę KE. To dobrze, że dostrzegła, jak bardzo system przejściowy wprowadzony w latach dziewięćdziesiątych jest wykorzystywany przez oszustów. Zdajemy sobie sprawę z tego problemu i już przygotowaliśmy pewne rozwiązania na polu krajowym (m.in. klauzula o unikaniu opodatkowania, obniżenie limitu płatności gotówkowych). Finalizujemy rozwiązania legislacyjne, pracujemy nad informatycznymi i nowym kształtem instytucji fiskusa tj. Krajową Administracją Skarbową. Aby wyeliminować tę patologie potrzebne są także inicjatywy na szczeblu unijnym i dlatego dzisiejsza informacja z Brukseli jak najbardziej nas ucieszyła – powiedział minister finansów Paweł Szałamacha.

Źródło: Ministerstwo Finansów