e-Podatki

Minimalna wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług 2016-04-19


14 kwietnia opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług.

Zgodnie z rozporządzeniem minimalna kwota łącznej wartości zakupów wraz z podatkiem od towarów i usług, wynikająca z dokumentu wystawionego przez sprzedawcę, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług zapłaconego przy nabyciu przez niego towarów, wynosi 300 zł.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2016 r.

Jednocześnie traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 362).