e-Podatki

Komisja Finansów Publicznych rozpatrzyła projekt nowelizacji ustaw o podatku dochodowym 2016-04-05


31 marca 2016 r. Komisja Finansów Publicznych rozpatrzyła rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (druk nr 322).

Projekt zakłada wprowadzenie do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zmian, które mają na celu ograniczenie zjawiska dokonywania płatności z pominięciem rachunku płatniczego. Jednocześnie w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej obniżony zostałby limit dokonywania płatności w ramach transakcji pomiędzy przedsiębiorcami poprzez rachunek bankowy, jeżeli wartość transakcji przekracza 15 tys. zł (bez względu na liczbę płatności w ramach tej transakcji). Dodatkowo w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej rozszerzony zostanie zakres regulacji, tak aby dostosować przepisy do ustawy o usługach płatniczych, która przewiduje możliwość dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego w instytucji płatniczej bądź instytucji pieniądza.

Komisja przyjęła poprawki polegające na skreśleniu przepisu o obniżeniu limitu dokonywania płatności w ramach transakcji pomiędzy przedsiębiorcami poprzez rachunek bankowy, jeżeli wartość transakcji przekracza 15 tys., zł oraz poprawki o charakterze porządkującym.

Komisja przyjęła sprawozdanie.

Źródło: Sejm