e-Podatki

Ratyfikacja Konwencji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania 2016-04-05


Sejm uchwalił ustawę o ratyfikacji Konwencji między Rzeczpospolitą Polską a Federalną Demokratyczną Republiką Etiopii oraz ustawę o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania.

Konwencja między Rzeczpospolitą Polską a Federalną Demokratyczną Republiką Etiopii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu została podpisana 13 lipca 2015 r. w Addis Abebie. To pierwsza umowa między Polską i Etiopią regulująca kwestie podatkowe.

Dokument został wynegocjowany w oparciu o aktualną wersję Modelowej Konwencji OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku z  2010 r. W przypadku Polski Konwencja dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Jeśli chodzi o Etiopię, uregulowane zostały podatek od dochodu i zysku oraz podatek od działalności górniczej, wydobycia ropy naftowej i rolnictwa. W Konwencji określono też m.in. reguły ustalania rezydencji podatkowej, opodatkowanie dochodów z pracy najemnej oraz emerytur. Teraz ustawą zajmie się Senat.

Sejm uchwaliła też ustawę o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Kolombo dnia 6 października 2015 r.

W dokumencie Izba upoważnia prezydenta RP do ratyfikowania umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania między Polską i Sri Lanką. Obecnie obowiązująca umowa między Polską i Sri Lanką w kwestiach podatkowych podpisana została w 1980 r. i jak podkreślał rząd, w toku prac nad ustawą, nie jest dostosowana do aktualnego stanu prawnego. Teraz nad ustawą będzie pracował Senat.

Źródło: Sejm