e-Podatki

Czasowe zawieszenie tzw. podatku miedziowego 2016-04-05


W pierwszym czytaniu Sejm rozpatrzył poselski projekt nowelizacji ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin.

Projekt zakłada, że pobór podatku od wydobycia niektórych kopalin w odniesieniu do podatku od wydobycia miedzi i srebra zostałby zawieszony w okresie l kwietnia 2016 r. - 31 grudnia 2017 r.

Zgodnie z uzasadnieniem takie zawieszenie ma umożliwić przeanalizowanie formuły naliczania tej daniny i wprowadzenie zmian, które pozwolą bezpiecznie funkcjonować i rozwijać się spółce KGHM „Polska Miedź” S.A. Zdaniem wnioskodawców skutki finansowe tej propozycji oscylują w granicach 500 mln zł, co wynika z niskich cen miedzi na rynkach światowych. Autorzy projektu (grupa posłów KP Platforma Obywatelska) wskazują też, że prognozowaną w budżecie państwa na 2016 r. kwotę l,5 mld zł wpływów z podatku od wydobycia niektórych kopalin można byłoby uzyskać, jeżeli cena miedzi oscylowałaby w granicach 6-7 tys. USD za tonę (obecnie wynosi ok. 4 tys. USD za tonę).

Projekt został skierowany do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych.

Źródło: Sejm