e-Podatki

Przedsiębiorcy będą mogli płacić gotówką tylko przy transakcjach do 15 tys. zł 2016-03-22


Rządowy projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej obniża wartość transakcji, która uprawnia przedsiębiorców do dokonywania płatności bez użycia rachunku płatniczego, z 15 tys. euro do 15 tys. zł. Sejm skierował projekt do Komisji Finansów Publicznych.

Zgodnie z projektem płatności między przedsiębiorcami powyżej 15 tys. zł (ok. 3 tys. euro) – bez względu na ich liczbę w ramach jednej transakcji – będą musiały być dokonywane za pośrednictwem rachunku płatniczego. Transakcję poniżej tej kwoty będzie można rozliczyć w gotówce.

Celem proponowanych zmian jest upowszechnienie obrotu bezgotówkowego jako bezpieczniejszego. Chodzi też o zwiększenie przejrzystości obrotu gospodarczego. Będzie to rozwiązanie korzystne dla przedsiębiorców, którzy prawidłowo ewidencjonują swoje dochody, czyli nie prowadzą działalności w szarej sferze. W efekcie nowe przepisy umożliwią uczciwą konkurencję między przedsiębiorcami. Rozwiązanie to ułatwi kontrolę skarbową przepływów finansowych, a tym samym usprawni proces opodatkowania dochodów oraz prawidłowego rejestrowania obrotu dla potrzeb VAT.

Rząd wskazuje, że w UE progi kwotowe do dokonywania płatności gotówkowych wprowadziły m.in. Bułgaria i Węgry (5 tys. euro), Francja, Belgia oraz Grecja (3 tys. euro), Hiszpania (2,5 tys. euro), Portugalia (1 tys. euro).

W projekcie zaproponowano też rozwiązania podatkowe, które mają ograniczyć zjawisko dokonywania płatności z pominięciem rachunku płatniczego.

Nowe regulacje mają obowiązywać od 1 stycznia 2017 r.

Źródło: Sejm