e-Podatki

Sejm rozpatrzył propozycje zmian w podatku CIT 2016-03-22


W pierwszym czytaniu Sejm rozpatrzył wniesiony przez grupę posłów KP Nowoczesna projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Projekt wprowadza zmiany w prawie podatkowym dla przedsiębiorców:
  • obniża stawkę CIT z 19 na 15 proc.,
  • podwyższa limit w zakresie amortyzacji środka trwałego z 3500 zł na 10 000 zł
  • daje możliwość rozliczenia straty podatkowej w ciągu następujących po sobie 15 lat podatkowych.
Projekt trafi do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych.

Źródło: Sejm