e-Podatki

Zwiększenie kwoty wolnej od podatku 2016-03-22


Sejm pracował w pierwszym czytaniu nad projektem grupy posłów KP Nowoczesna przewidującym zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Projekt zakłada, że odliczeniu od podatku podlegać będzie kwota wynosząca 0,18 pomnożona przez 15-krotność średniorocznego minimum egzystencji dla jednoosobowego gospodarstwa ustalanego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

Obecnie kwota podlegająca odliczeniu wynosi 556,02 zł. Przyjęcie zmiany oznaczałoby, że kwota wolna od podatku wzrosłaby z aktualnie wynoszącej 3091 zł do 8161,35 zł (dla minimum socjalnego z 2014 r.)

W projekcie ustawy określono też szczegółowe zasady ustalania udziałów samorządów we wpływach podatkowych. Chodzi tu o zwiększenie procentowych udziałów gmin, powiatów i województw w podziale wpływów z podatku od osób fizycznych. Wnioskodawcy proponują, by udział gmin w PIT wzrósł z 39,34 proc. do 49,9 proc., powiatów z 10,25 proc. do 13,6 proc. a województw z 1,6 proc. do 2,12 proc.

Projekt został skierowany do Komisji Finansów Publicznych z zaleceniem zasięgnięcia opinii Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Źródło: Sejm