e-Podatki

Ważne terminy 2016-03-08


15 marzec 2016 r.

  • Termin złożenia deklaracji VAT-UE

21 marzec 2016 r.

  • Termin złożenia informacji CIT-ST
  • Termin płatności zaliczki CIT
  • Termin płatności zaliczki CIT w formie uproszczonej
  • Termin płatności zaliczki PIT wg skali podatkowej
  • Termin płatności zaliczki PIT podatek liniowy
  • Termin płatności zaliczki PIT w formie uproszczonej
  • Termin płatności zaliczki PIT przez podatników uzyskujących dochody bez pośrednictwa płatnika
  • Termin płatności ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
  • Termin wpłaty pobranych przez płatnika zaliczek PIT i zryczałtowanego podatku PIT od kwot wypłaconych
Źródło: finanse.mf.gov.pl