e-Podatki

Krajowa Administracja Skarbowa 2016-03-08


Powołanie Krajowej Administracji Skarbowej to jeden z priorytetów Ministerstwa Finansów. Planowana reforma ma na celu stworzenie nowoczesnej i przyjaznej dla podatnika administracji, sprawnie pobierającej daniny publiczne i jednocześnie dbającej o bezpieczeństwo finansowe państwa. Korzyści z wprowadzonych zmian odczują  zarówno indywidualni podatnicy, jak i przedsiębiorstwa.

3 marca br. z wizytą w Izbie Celnej w Łodzi gościł Minister Finansów Paweł Szałamacha, który spotkał się z przedstawicielami Administracji Podatkowej województwa łódzkiego, Urzędu Kontroli Skarbowej w Łodzi i łódzkiej Służby Celnej. Szefowi resortu finansów towarzyszyli Podsekretarz Stanu Wiesław Jasiński, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej i Generalny Inspektor Informacji Finansowej, oraz Podsekretarz Stanu Marian Banaś, Szef Służby Celnej  wraz z  Jerzym Chrobakiem, Zastępcą Szefa Służby Celnej.

Wizyta dotyczyła planowanej konsolidacji wszystkich służb podległych Ministrowi Finansów poprzez wprowadzenie Krajowej Administracji Skarbowej i była pierwszą z zaplanowanego cyklu spotkań Ministra Finansów z funkcjonariuszami celnymi i pracownikami administracji podatkowej i skarbowej. Była to okazja  do prezentacji stanu prac nad przyszłymi zmianami, prowadzącymi do połączenia Służby Celnej, Administracji Podatkowej oraz Urzędów Kontroli Skarbowej w jedną strukturę.

Minister Paweł Szałamacha podkreślił, że powołanie Krajowej Administracji Skarbowej to jeden z priorytetów Ministerstwa Finansów i że planowana reforma ma na celu stworzenie nowoczesnej i przyjaznej dla podatnika administracji, sprawnie pobierającej daniny publiczne i jednocześnie dbającej o bezpieczeństwo finansowe państwa.

Minister zapowiedział także, że korzyści z wprowadzonych zmian odczują  zarówno indywidualni podatnicy, jak i przedsiębiorstwa. Działanie nowych urzędów będzie sprawniejsze i bardziej efektywne, a konsolidacja administracji będzie źródłem oszczędności dla budżetu państwa.

W trakcie spotkania Goście odpowiedzieli na szereg pytań, które dotyczyły założeń reformy i zasad jej wprowadzenia. Uczestnicy spotkania zgłaszali też swoje sugestie i uwagi dotyczące proponowanych rozwiązań. Minister Szałamacha poinformował, że wszystkie opinie zgłaszane w trakcie reformy są brane pod uwagę.

Źródło: Ministerstwo Finansów