e-Podatki

Deklaracja w zakresie podatku od niektórych instytucji finansowych (FIN-1) 2016-02-23


18 lutego weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji w zakresie podatku od niektórych instytucji finansowych.

Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych (Dz. U. poz. 68) określony został wzór deklaracji w zakresie podatku od niektórych instytucji finansowych (FIN-1) wraz z objaśnieniem co do sposobu wypełniania oraz terminu i miejsca jej składania. Wzór stanowi załącznik do rozporządzenia.