e-Podatki

Przeciwdziałanie unikania opodatkowania głównym tematem ECOFIN-u 2016-02-23


Minister finansów Paweł Szałamacha wziął udział w posiedzeniu Rady ECOFIN, która odbyła się 12 lutego w Brukseli. Głównym tematem posiedzenia Rady ECOFIN był pakiet dotyczący przeciwdziałaniu unikania opodatkowania, który Komisja Europejska przedstawiła 28 stycznia br.

Pakiet ten obejmuje: dyrektywę ustanawiającą środki przeciw praktykom unikania opodatkowania, nowelizację dyrektywy w sprawie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w obszarze opodatkowania, zalecenie w sprawie środków przeciwdziałających nadużyciom postanowień konwencji podatkowych, tzw. zewnętrzną strategię w sprawie efektywnego opodatkowania oraz komunikat w sprawie przyszłych działań na rzecz efektywnego opodatkowania i przejrzystości podatkowej.

Dla rządu przeciwdziałanie optymalizacji podatkowej i wyprowadzaniu zysków za granicę jest jednym z priorytetów – powiedział minister finansów Paweł Szałamacha. Pakiet podatkowy przedstawiony przez KE i omawiany na Radzie ECOFIN służy tym samym celom, dlatego jest on przez nas pozytywnie odbierany. Przewiduje on między innymi wprowadzenie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, zatem to, co już robimy w Polsce. Prace nad tym unijnym pakietem będą bardzo intensywne w najbliższych miesiącach, gdyż szereg elementów wymaga analiz. Jest to jeden z priorytetów Prezydencji holenderskiej, która chce doprowadzić do przyjęcia tych rozwiązań w trakcie tego półrocza – dodał.

Źródło: Ministerstwo Finansów