e-Podatki

Stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych – obwieszczenie MF 2016-01-26


8 stycznia opublikowane zostało obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz podwyższonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.


Zgodnie z obwieszczeniem:

  1. stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 8% kwoty zaległości w stosunku rocznym;
  2. obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi:
    • 4% kwoty zaległości w stosunku rocznym,
    • 6% kwoty zaległości w stosunku rocznym, w przypadku, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1649, 2183 i 2184);

  3. podwyższona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 12% kwoty zaległości w stosunku rocznym.