e-Podatki

Rejestracja do konta podatnika przez ePUAP 2016-01-26


Od 21 stycznia 2016 r. na Portalu Podatkowym można się rejestrować do konta podatnika z użyciem profilu zaufanego ePUAP.

Konto stanowi bezpośredni kanał komunikacji elektronicznej z organami podatkowymi i pozwala na szybki dostęp do własnych danych podatkowych m.in. złożonych deklaracji czy prowadzonych spraw w zakresie podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych i zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej.

Założenie konta na Portalu Podatkowym umożliwia elektroniczną komunikację poprzez wnoszenie podań oraz składanie deklaracji organom podatkowym, jak również doręczanie pism przez organy administracji podatkowej.

Źródło: Ministerstwo Finansów