e-Podatki

Ważne terminy 2016-01-26


1 lutego 2016
 • Termin złożenia deklaracji VAT-11 - osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, niebędące podatnikami VAT i niemające obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K lub VAT-7D, dokonujące WDT nowego środka transportu
 • Termin złożenia deklaracji: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-9R, CIT-10Z, CIT-11R, chyba że rok podatkowy nie jest rokiem kalendarzowym
 • Termin złożenia sprawozdania o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej (załącznik do PIT-36, PIT-36L)
 • Termin płatności ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • Termin złożenia deklaracji PIT-28 (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych)
 • Termin złożenia deklaracji PIT-16A (działalność opodatkowana kartą podatkową)
 • Termin złożenia przez płatnika deklaracji PIT-8AR (zryczałtowany podatek dochodowy)
 • Termin złożenia przez płatnika deklaracji PIT- 4R
 • Termin złożenia przez płatnika do US informacji PIT-8C, PIT-11, PIT-R w formie papierowej, sporządzanych dla nie więcej niż 5 podatników
 • Termin złożenia przez płatnika do US rocznego obliczenia podatku PIT-40 w formie papierowej,  sporządzanego dla nie więcej niż 5 podatników
 • Termin złożenia przez płatnikado US informacji IFT-1/IFT-1R w formie papierowej, sporządzanych dla nie więcej niż 5 podatników
 • Termin złożenia przez płatnika informacji IFT-3/IFT-3R wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej (niezależnie od liczby osób, dla których są sporządzane informacje)
 • Termin złożenia deklaracji PIT-19A (osoby duchowne)

8 lutego 2016
 • Termin złożenia deklaracji CIT-7
 • Termin przekazania przez płatnika, o którym mowa w art. 26 ust 1 CIT, pobranego zryczałtowanego podatku
 • Termin przekazania przez płatnika podatku od należności wypłaconych osobom niemającym w RP miejsca zamieszkania/siedziby z tytułu art. 21 ust 1 i art. 22 ust 1 CIT
 • Termin płatności podatku w formie karty podatkowej
 • Termin wpłaty pobranego przez płatnika podatku PCC, SD
 • Termin złożenia przez płatnika deklaracji: PCC-2, SD-2

Źródło: finanse.mf.gov.pl