e-Podatki

Podmioty i przedsięwzięcia, które uznaje się za niepodlegające faktycznemu opodatkowaniu 2016-01-12


31 grudnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie listy podmiotów i przedsięwzięć, które uznaje się za niepodlegające faktycznemu opodatkowaniu.

Rozporządzenie określa:

  • listę podmiotów i przedsięwzięć, które uznaje się za niepodlegające faktycznemu opodatkowaniu, do celów ustalenia pośredniego odbiorcy,
  • listę podmiotów i przedsięwzięć, które uznaje się za niepodlegające faktycznemu opodatkowaniu, do celów ustalenia podmiotu wypłacającego, o którym mowa w art. 44c ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,

Rozporządzenie weszło w życie 31 grudnia 2015 r.