e-Podatki

Senat uchwalił ustawę o podatku od niektórych instytucji finansowych 2016-01-12


Podczas 7 posiedzenia senatorowie uchwalili z 15. poprawkami ustawę o podatku od niektórych instytucji finansowych, której projekt przygotowali posłowie. Wprowadza ona do polskiego systemu podatkowego nowy podatek od niektórych instytucji finansowych, z którego wpływy mają stanowić dochody budżetu państwa.

Nowy podatek będą płacić banki krajowe, oddziały banków zagranicznych, oddziały instytucji kredytowych, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-pożyczkowe, zakłady ubezpieczeń i reasekuracji oraz instytucje pożyczkowe.

Jego stawka jest jednakowa dla wszystkich podmiotów i miesięcznie wynosi 0,0366 proc. podstawy opodatkowania, a rocznie - 0,44 proc. Ten tzw. podatek bankowy będzie naliczany od nadwyżki wartości aktywów przekraczającej określony w ustawie limit. 

Banki i SKOK-i zapłacą podatek od nadwyżki ponad 4 mld zł, firmy ubezpieczeniowe – 2 mld zł, a firmy pożyczkowe – 200 mln zł. W przypadku banków i SKOK-ów podstawa opodatkowania będzie obniżona o wartość aktywów zainwestowanych w obligacje skarbowe. Całkowicie zwolniony z podatku będzie Bank Gospodarstwa Krajowego i ewentualne inne banki państwowe, które mogą powstać w przyszłości. Podatek ma obowiązywać od 1 lutego 2016 r.

Jedna z senackich poprawek powoduje, że firmy ubezpieczeniowe nie będą mogły się sztucznie dzielić, aby zmniejszyć własne aktywa i w ten sposób uniknąć podatku.

Kolejna poprawka Senatu zakłada, że obowiązek złożenia deklaracji podatkowej obejmie wszystkie podmioty, u których powstał obowiązek zapłaty podatku. Większość pozostałych poprawek ma charakter legislacyjny i doprecyzowujący.

Źródło: senat.gov.pl