e-Podatki

Ważne terminy 2016-01-12


15 stycznia 2016

 • Termin złożenia deklaracji VAT-UE kwartalny
 • Termin złożenia deklaracji VAT-UE

20 stycznia 2016

 • Termin złożenia deklaracji VIN-D, VIU-D
 • Termin płatności zaliczki CIT kwartalnej
 • Termin płatności zaliczki CIT
 • Termin płatności zaliczki CIT w formie uproszczonej
 • Termin płatności zaliczki PIT wg skali podatkowej, chyba, że przed upływem tego terminu podatnik złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku wynikającego z zeznania
 • Termin płatności zaliczki PIT podatek liniowy, chyba, że przed upływem tego terminu podatnik złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku wynikającego z zeznania
 • Termin płatności zaliczki PIT w formie uproszczonej, chyba, że przed upływem tego terminu podatnik złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku wynikającego z zeznania
 • Termin wpłaty pobranych przez płatnika zaliczek PIT i zryczałtowanego podatku PIT od kwot wypłaconych
 • Termin płatności zaliczki PIT kwartalnej, chyba, że przed upływem tego terminu podatnik złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku
 • Termin złożenia pisemnego oświadczenia o wyborze formy opodatkowania dochodów/przychodów z działalności gospodarczej lub z najmu prywatnego
 • Termin złożenia pisemnego wniosku o opodatkowanie przychodów z najmu prywatnego przez jednego z małżonków
 • Termin złożenia zawiadomienia o wyborze opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych co kwartał
 • Termin złożenia wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16)
 • Termin złożenia informacji o zmianach we wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej

25 stycznia 2016

 • Termin złożenia informacji VAT-27
 • Termin złożenia deklaracji VAT-7
 • Termin złożenia deklaracji VAT-8 - przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu powyżej 10000 Euro
 • Termin złożenia deklaracji VAT-9M
 • Termin złożenia deklaracji VAT-12 w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu
 • Termin złożenia deklaracji VAT-13 - rozliczenie transakcji wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów podatników, którego dokonuje przedstawiciel podatkowy w imieniu własnym i na rzecz podatników
 • Termin złożenia deklaracji VAT-7D
 • Termin złożenia deklaracji VAT-7K - mali podatnicy
 • Termin złożenia deklaracji VAP-1
 • Termin płatności podatku VAT
 • Termin płatności zaliczek na podatek VAT za pierwszy oraz za drugi miesiąc kwartału na podstawie art. 103 ust. 2a VAT
 • Termin złożenia deklaracji VAT-UE drogą elektroniczną
 • Termin płatności podatku VAT kwartalnie

Źródło: finanse.mf.gov.pl