e-Podatki

Wzór wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej 2015-12-01


26 listopada zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (Dz.U. 2015 poz. 1972) wydane jest na podstawie art. 52 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.).

Wzór wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16) stanowi załącznik do rozporządzenia.

Nowe przepisy wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Jednocześnie traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (Dz. U. 2014 poz. 1734).