e-Podatki

Art. 27 ust. 1 ustawy PIT jest niezgodny z konstytucją 2015-11-17


Rzecznika Praw Obywatelskich wnioskował o zbadanie zgodności art. 27 ust. 1 ustawy z dnia
26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, ze zm.) w zakresie, w jakim ustala w pierwszym przedziale skali podatkowej kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 556 zł 02 gr, z art. 2 i art. 84 oraz art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji.

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 28 października 2015 r. sygn. akt K 21/14 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1784)  orzekł, że art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych  w zakresie, w jakim nie przewiduje mechanizmu korygowania kwoty zmniejszającej podatek, gwarantującego co najmniej minimum egzystencji, jest niezgodny z art. 2 i art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Przepis art. 27 ust 1 PIT, w zakresie tam wskazanym, traci moc obowiązującą z dniem 30 listopada 2016 r.

Źródło: finanse.mf.gov.pl