e-Podatki

Zmiany w wyspecjalizowanych urzędach skarbowych i obsłudze instytucji finansowych 2015-11-17


12 listopada w Ministerstwie Finansów odbyła się konferencja z udziałem wiceministra finansów Jacka Kapicy na temat zmian dotyczących obsługi "dużych" podatników. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele instytucji finansowych, które będą obsługiwane przez wyspecjalizowany urząd skarbowy o zasięgu krajowym. Było to kolejne z cyklu spotkań organizowanych na terenie całego kraju.

Konferencja była poświęcona zmianom związanym z reformą Administracji Podatkowej, dotyczącym obsługi podatników rozliczających się w wyspecjalizowanych urzędach skarbowych. Zmiany, wchodzące w życie 1 stycznia 2016 r., będą oznaczać reorganizację relacji Administracji Podatkowej z podatnikami. Dotyczą one m.in. instytucji finansowych, które staną się klientami jednego wyspecjalizowanego urzędu skarbowego o zasięgu krajowym z siedzibą w Warszawie.

Podczas spotkania omówione zostały aspekty związane z koncentracją wyspecjalizowanych urzędów skarbowych na kluczowych podatnikach, cele wprowadzanych zmian, korzyści dla podatników oraz narzędzia wsparcia dedykowane konkretnym grupom podmiotów. Zaprezentowane zostały nowe standardy pracy Administracji Podatkowej w świadczeniu usług podatnikom, zakładające m. in. wsparcie podatnika w indywidualnej sprawie. Przedstawiona została szczegółowo charakterystyka I Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, który będzie obsługiwał największe podmioty w kraju.

Dodatkowo omówione zostały zagadnienia związane z implementacją umowy FATCA oraz dyrektywy 2014/107/UE wprowadzającej globalny standard w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania, tzw. CRS (Common Reporting Standard). W tym kontekście zaprezentowano nowe obowiązki dla instytucji finansowych i Administracji Podatkowej w procesie wymiany informacji finansowych.

Podczas spotkania minister Kapica zaznaczył, że intensywny proces modernizacji Administracji Podatkowej i zmiany w zakresie obsługi dużych podatników mają na celu m. in. wsparcie tych podmiotów. Zwracając się do przedstawicieli instytucji finansowych Minister podkreślił rolę reprezentowanych przez nich podmiotów, które są często elementami organizacji globalnych. Zaznaczył, że w Polsce mamy potencjał do tego, aby nasze firmy stały się największymi graczami na rynku europejskim.

Spotkanie zakończyło się panelem dyskusyjnym. Przedstawiciele instytucji finansowych pytali m.in. o kwestie dotyczące organów odwoławczych, zmianę właściwości urzędu i specjalizację Krajowej Informacji Podatkowej. Przedstawiciele resortu wyjaśnili, że organem odwoławczym dla urzędu o zasięgu krajowym będzie Izba Skarbowa w Warszawie. Zmiana właściwości na wyspecjalizowany urząd skarbowy o zasięgu krajowym nastąpi z mocy prawa. Podatnicy zostaną powiadomieni listownie o zmianie właściwości przez przydzielonego im opiekuna w Urzędzie. Przedsiębiorcy dowiedzieli się, że Ministerstwo Finansów wdraża projekt specjalizacji Biur Krajowej Informacji Podatkowej w zakresie poszczególnych podatków.

Źródło: Ministerstwo Finansów