e-Podatki

Opłata reklamowa stanowi dochód gminy 2015-11-17


Od 7 listopada obowiązuje ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Nowelizacja doprecyzowuje, że wpływy z opłaty reklamowej od umieszczanych tablic lub urządzeń reklamowych stanowią dochód gmin. Możliwość uchwalania takiej opłaty przez rady gmin wprowadziła tzw. ustawa krajobrazowa, obowiązująca od 11 września 2015 r.