e-Podatki

Deklaracje w zakresie specjalnego podatku węglowodorowego – nowe wzory 2015-11-17


Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 października 2015 r. określa nowe wzory deklaracji w zakresie specjalnego podatku węglowodorowego.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym (Dz. U. poz. 1215 oraz z 2015 r. poz. 978) określone zostały nowe wzory:

  • deklaracji o wysokości osiągniętego zysku (poniesionej straty) przez podatnika specjalnego podatku węglowodorowego za rok podatkowy (SPW-1) wraz z objaśnieniami,
  • deklaracji o wysokości osiągniętego zysku (poniesionej straty) przez podatnika specjalnego podatku węglowodorowego (SPW-2) wraz z objaśnieniami,
  • informacji o stratach z lat ubiegłych oraz o zaniechaniu poboru podatku za rok podatkowy (SPW-1/O),
  • informacji o stratach z lat ubiegłych oraz o zaniechaniu poboru podatku (SPW-2/O).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.