e-Podatki

Zaniechanie poboru podatku CIT od dochodów (przychodów) banków centralnych 2015-11-03


7 listopada 2015 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 października 2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) banków centralnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1699).

Rozporządzeniem zaniechano poboru podatku CIT od dochodów (przychodów) banków centralnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uzyskanych z tytułu odsetek lub dyskonta od obligacji skarbowych wyemitowanych przez Skarb Państwa na rynku krajowym, które zostały nabyte od dnia wejścia w życie rozporządzenia do dnia 31 grudnia 2020 r., a także z odpłatnego zbycia tych obligacji.

Zaniechanie  ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych do dnia 31 grudnia 2038 r.

Źródło: finanse.mf.gov.pl