e-Podatki

Następne deklaracje PIT i VAT bez e-podpisu 2015-10-20


Od 7 października kolejne formularze PIT i VAT można składać bez e-podpisu. W Dzienniku Ustaw została opublikowana nowelizacja rozporządzenia w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. 2015 r. poz. 1545) rozszerza wykaz deklaracji i podań, które mogą być przesyłane bez konieczności stosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego – dane autoryzujące:

  • informacja podsumowująca/korekta informacji podsumowującej w obrocie krajowym - VAT-27 - składanych za okresy rozliczeniowe rozpoczynające się po dniu 30 czerwca 2015 r.;
  • informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach - VAT-UE   - składanych za okresy rozliczeniowe rozpoczynające się po dniu 30 czerwca 2013 r.;
  • korekta informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach - VAT-UEK - składanych za okresy rozliczeniowe rozpoczynające się po dniu 30 czerwca 2013 r.;
  • informacja o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności - PIT-16Z - w których są wykazane zdarzenia mające miejsce od dnia 1 stycznia 2015 r.;
  • zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT-CFC  - o wysokości dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2015 r.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 7 października 2015 r.

Źródło: finanse.mf.gov.pl