e-Podatki

Limity w VAT dla małych podatników w 2016 r. 2015-10-20


Limity w VAT dla małych podatników w 2016 r.

Limit za 2015 rok

Kwota w euro

Kwota w złotych

Wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) za rok 2015, uprawniająca do uznania za małego podatnika*

1.200.000

5.092.000

Kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) za rok 2015, uprawniająca do uznania za małego podatnika (przedsiębiorstwo maklerskie)*

45.000

191.000

*  według kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 1 października 2015 r. (1 euro = 4,2437 zł)

Podstawa prawna: art. 2 pkt 25 lit. a-b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od  towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.)

Źródło: finanse.mf.gov.pl