e-Podatki

Limity podatkowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą w 2016 roku 2015-10-20


Limity podatkowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą w 2016 roku (podatki dochodowe)

 

Kwota w euro

Kwota w złotych

Kwota przychodów uzyskanych w roku 2015 opodatkowanych ryczałtem, uprawniająca do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w roku 2016*

150.000

635.555

Kwota przychodów uzyskanych w roku 2015 pozwalająca na kwartalne rozliczenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w roku 2016*

25.000

106.092,50

Kwota przychodów netto ze sprzedaży za poprzedni rok obrotowy (2015) zobowiązująca do prowadzenia ksiąg rachunkowych*

1.200.000

5.092.440

Limit jednorazowej amortyzacji*

50.000

212.000

Wartość przychodów ze sprzedaży (wraz z VAT) za rok 2015 uprawniająca do uznania za małego podatnika w roku 2016*

1.200.000

5.092.000

*według kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 1 października 2015 r. (1 euro = 4,2437 zł).

Podstawa prawna: 

  • art. 6 ust. 4, art. 21 ust. 1b ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r., Nr 144, poz. 930 z późn. zm.);
  • art. 5a pkt 20, art. 22k ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U z 2012 r. poz. 361 ze zm.);
  • art. 4a pkt 10, art. 16k ust. 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.);
  • art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 33 ze zm.).

Źródło: finanse.mf.gov.pl