e-Podatki

Do kosztów uzyskania przychodów będzie można zaliczyć koszty badań naukowych 2015-10-07


Senatorowie bez poprawek przyjęli ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności. Nowelizacja zawiera nowe rozwiązania prawne mające na celu wspieranie innowacyjności gospodarki, które dotyczą m.in. ustaw o PIT oraz o CIT.

Ustawa wprowadza zasadę, że do kosztów uzyskania przychodów będzie można zaliczyć zarówno koszty prac rozwojowych jak i koszty badań naukowych (w obecnym stanie prawnym istnieje możliwość zaliczenia wyłącznie kosztów prac rozwojowych zakończonych pozytywnym wynikiem). W dodatku, przedsiębiorcy będą mogli jako koszt zaliczyć od 120 do 150 proc. faktycznie poniesionych kosztów. Zgodnie z nową ustawą zniesione będzie opodatkowanie aportu własności intelektualnej i przemysłowej. Wartość udziałów w spółce kapitałowej, otrzymanych w zamian za własność intelektualną, nie będzie wliczać się do przychodu podmiotu komercjalizującego wyniki badań.

Wprowadza też ułatwienia rozporządzania majątkiem przez uczelnie, instytuty badawcze, PAN i jej instytuty naukowe, ułatwienia w zatrudnianiu w strukturach instytutów badawczych i uczelni młodych naukowców oraz zagranicznych specjalistów, a także w podejmowaniu studiów w Polsce przez obcokrajowców.

Źródło: Sejm / Senat