e-Podatki

Późniejszy termin powstania obowiązku podatkowego w VAT 2015-10-07


Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 września 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego określono późniejszy niż wymieniony w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług termin powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług.

W przypadku usług wykonywanych przez komornika sądowego w ramach czynności egzekucyjnych lub innych czynności przekazanych do kompetencji komornika sądowego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązek podatkowy z tytułu tych usług powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty w odniesieniu do otrzymanej kwoty.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 października 2015 r.

Źródło: finanse.mf.gov.pl