e-Podatki

Weszły w życie 2015-10-07


22 września weszła w życie ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dz.U. z 7 września 2015r. poz. 1321.

1 października weszło w życie:

  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie spraw dotyczących znaków akcyzy. Dz.U. z 29 września 2015r. poz. 1492.
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie podatku od wydobycia niektórych kopalin. Dz.U. z 29 września 2015r. poz. 1493.
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie akcyzy. Dz.U. z 29 września 2015r. poz. 1496.
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 września 2015 r. w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie podatku od gier. Dz.U. z 30 września 2015r. poz. 1500.
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 września 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego. Dz.U. z 30 września 2015r. poz. 1504.