e-Podatki

Ważne terminy 2015-10-07


7 października 2015 r.

 • Termin przekazania przez płatnika, o którym mowa w art. 26 ust 1 CIT, pobranego zryczałtowanego podatku
 • Termin przekazania przez płatnika podatku od należności wypłaconych osobom niemającym w RP miejsca zamieszkania/siedziby z tytułu art. 21 ust 1 i art. 22 ust 1 CIT
 • Termin złożenia deklaracji CIT-7
 • Termin płatności podatku w formie karty podatkowej
 • Termin wpłaty pobranego przez płatnika podatku PCC, SD
 • Termin złożenia przez płatnika deklaracji: PCC-2, SD-2

15 października 2015 r.

 • Termin złożenia deklaracji VAT-UE kwartalny
 • Termin złożenia deklaracji VAT-UE

20 października 2015 r.

 • Termin złożenia deklaracji VIN-D, VIU-D
 • Termin złożenia informacji CIT-ST (zaliczki płacone kwartalnie)
 • Termin płatności zaliczki CIT kwartalnej
 • Termin złożenia informacji CIT-ST
 • Termin płatności zaliczki CIT
 • Termin płatności zaliczki CIT w formie uproszczonej
 • Termin płatności zaliczki PIT wg skali podatkowej
 • Termin płatności zaliczki PIT podatek liniowy
 • Termin płatności zaliczki PIT w formie uproszczonej
 • Termin płatności zaliczki PIT przez podatników uzyskujących dochody bez pośrednictwa płatnika
 • Termin płatności ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • Termin wpłaty pobranych przez płatnika zaliczek PIT i zryczałtowanego podatku PIT od kwot wypłaconych
 • Termin płatności zaliczki PIT kwartalnej
 • Termin płatności ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych kwartalnego
 • Termin płatności ryczałtu od przychodów osób duchownych

26 października 2015 r.

 • Termin złożenia informacji VAT-27
 • Termin złożenia deklaracji VAT-7
 • Termin złożenia deklaracji VAT-8 - przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu powyżej 10000 Euro
 • Termin złożenia deklaracji VAT-9M
 • Termin złożenia deklaracji VAT-12 w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu
 • Termin złożenia deklaracji VAT-13 - rozliczenie transakcji wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów podatników, którego dokonuje przedstawiciel podatkowy w imieniu własnym i na rzecz podatników
 • Termin złożenia deklaracji VAT-7D
 • Termin złożenia deklaracji VAT-7K - mali podatnicy
 • Termin złożenia deklaracji VAP-1
 • Termin płatności podatku VAT
 • Termin płatności zaliczek na podatek VAT za pierwszy oraz za drugi miesiąc kwartału na podstawie art. 103 ust. 2a VAT
 • Termin złożenia deklaracji VAT-UE drogą elektroniczną
 • Termin płatności podatku VAT kwartalnie

Źródło: finanse.mf.gov.pl