e-Podatki

Poszerzenie katalogu zwolnień PIT 2015-09-22


22 września weszły w życie zmiany w katalogu zwolnień PIT wynikające z ustawy z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1321) wprowadza zmiany w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.6) – art. 2 ustawy zmieniającej - poprzez poszerzenie katalogu zwolnień PIT o:

  • wartość otrzymanego ubioru reprezentacyjnego i sportowego członka polskiej reprezentacji na igrzyska głuchych i Światowe igrzyska Olimpiad Specjalnych (art. 21 w ust. 1 pkt 10a PIT),
  • nagrody wypłacane przez Polski Związek Sportu Niesłyszących za uzyskanie wyników na igrzyskach głuchych (art. 21 w ust. 1 pkt 40a PIT),
  • świadczenia pieniężne ze środków budżetu państwa, przysługujących na podstawie art. 36 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (art. 21 w ust. 1 pkt 40b ustawy PIT).

Źródło: finanse.mf.gov.pl