e-Podatki

Normy dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych – rozporządzenia MF 2015-09-22


1 października wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1342), określa normy dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych.

Rozporządzenie wprowadza normy dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych oznaczonych kodami CN i wyrobów węglowych, dopuszczalnych ubytków powstających w czasie przejęcia paliw ciekłych do magazynu oraz przeładunku paliw ciekłych w składzie podatkowym, normy dopuszczalnych ubytków powstających w czasie magazynowania, wydania, przemieszczania paliw ciekłych oraz normy dopuszczalnych ubytków wyrobów węglowych powstających w czasie ich przemieszczania na terytorium kraju w związku z wykonaniem czynności stanowiącej przedmiot opodatkowania akcyzą.

Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 2013 r. w sprawie norm dopuszczalnych ubytków wyrobów węglowych (Dz. U. poz. 1087).

Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1343), wprowadzono zmiany w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych.

Zmiana dotyczy rozliczeń ubytków niektórych wyrobów akcyzowych oraz uchylenia załącznika nr 4 do rozporządzenia z dnia z dnia 24 lutego 2009 r., określającego maksymalne normy ubytków paliw ciekłych.

Rozporządzenia wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 r.

Źródło: finanse.mf.gov.pl