e-Podatki

Opodatkowanie dywidend wypłacanych pomiędzy firmami powiązanymi 2015-09-22


Unijne zasady opodatkowania dochodów firm powiązanych kapitałowo z siedzibami w różnych państwach członkowskich są istotą nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw przyjętej przez posłów w głosowaniach.

Ustawa wdraża przepisy unijne dotyczące opodatkowania dywidend wypłacanych pomiędzy firmami powiązanymi. Ogólna zasada określona w przepisach unijnych przewiduje, że zwolnione z podatku są dywidendy wypłacane przez spółkę córkę na rzecz spółki matki, o ile ta ostatnia posiada przez okres dwóch lat co najmniej 10 proc. udziałów w spółce córce. Nowelizacja doprecyzowuje, że zwolnienie nie obejmie przypadków, gdy dywidendy zostały wypłacone w wyniku fikcyjnych uzgodnień, nieodzwierciedlających rzeczywistości gospodarczej, których głównym celem było uzyskanie zwolnienia z podatku.

W dokumencie znalazły się też przepisy wykonujące dyrektywę dotyczącą wymiany informacji o dochodach z oszczędności wypłacanych osobom fizycznym - w ustawie o PIT został dodany rozdział regulujący w sposób kompleksowy zasady pozyskiwania i przekazywania informacji o wypłatach odsetek.

Do polskiego systemu prawnego zostaną też wprowadzone standardy dokumentowania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Z obowiązków dokumentacyjnych będą zwolnione firmy o przychodach lub kosztach poniżej 2 mln euro. W przypadku pozostałych firm obowiązki będą proporcjonalne do ryzyka zaniżania dochodów podlegających opodatkowaniu.

Ustawa trafi teraz pod obrady Senatu.

Źródło: Sejm