e-Podatki

Kwota wolna od podatku bez zmian w 2016 r. 2015-09-08


7 września Rada Ministrów przyjęła wstępnie projekt ustawy budżetowej na rok 2016. Podczas konferencji, która odbyła się po posiedzeniu rządu, minister finansów Mateusz Szczurek potwierdził, że w budżecie państwa nie uwzględniono podniesienia kwoty wolnej od podatku. Obecnie kwota ta wynosi 3089 zł. Rząd również nie przewiduje takiej zmiany w najbliższym czasie, przynajmniej w obecnym układzie politycznym.

Wzrośnie natomiast wysokość wynagrodzenia minimalnego, które będzie wynosić 1850 zł brutto. Jest to podwyżka o 100 zł w stosunku do obecnej płacy, która w 2015 roku wynosi 1750 zł brutto. Oznacza to podwyżkę wynagrodzenia dla pracownika o 69 zł netto, a dla pracodawców wzrost kosztów zatrudnienia oraz podwyżkę składek społecznych ZUS dla nowych firm.

Zgodnie z informacją PAP przedstawioną na łamach Bankier.pl, ponad 1 mld zł zostało zabezpieczone w ramach budżetu na wyższe wydatki na świadczenia rodzinne, w tym:

  • na weryfikację świadczeń rodzinnych - podwyższenie kwot kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz niektóre świadczenia,
  • na realizację nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych dotyczącej przyznania świadczenia rodzicielskiego w wysokości 1.000 zł dla osób nieuprawnionych do zasiłku macierzyńskiego,
  • na realizację tzw. mechanizmu "złotówka za złotówkę" - rodzina, której dochód przekroczy kryterium dochodowe nadal będzie mogła otrzymywać świadczenia rodzinne, lecz w obniżonej wysokości.

Źródło: VAT.pl