e-Podatki

Zwolnienie od podatku od nieruchomości obiektów sportowych 2015-08-25


Ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o sporcie, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych została podpisana 12 sierpnia 2015 r.

Celem uchwalonej ustawy jest usprawnienie funkcjonowania ustawy o sporcie. Nowe przepisy wprowadzają także zmiany w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych poprzez zwolnienie od podatku od nieruchomości obiektów sportowych o szczególnym znaczeniu dla sportu oraz w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych poprzez zwolnienie z podatku dochodowego: wartości otrzymanego ubioru reprezentacyjnego i sportowego członka polskiej reprezentacji na igrzyska głuchych, nagród wypłacanych przez Polski Związek Sportu Niesłyszących za uzyskanie wyników na igrzyskach głuchych oraz świadczeń pieniężnych ze środków budżetu państwa, przysługujących na podstawie art. 36 ustawy o sporcie.

Ustawa ma wejść w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia, natomiast niektóre przepisy ustawy wejdą w życie w okresie późniejszym.

Źródło: Prezydent.pl