e-Podatki

Zawieszenie biznesu a deklaracja VAT 2015-08-11


Zawieszając działalność gospodarczą, generalnie można uniknąć obowiązku  przedkładania fiskusowi deklaracji VAT-owskich. Jednak są sytuacje, które zobowiązują przedsiębiorcę do złożenia takiej deklaracji.

Zgodnie z art. 99 ustawy o VAT każdy czynny VAT-owiec musi składać comiesięczne (lub cokwartalne) rozliczanie podatku od towarów i usług i składanie deklaracji w urzędzie skarbowym do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu (kwartale). Nie ma znaczenia czy dokonujemy sprzedaży czy robimy zakupy firmowe, deklarację VAT-owską trzeba złożyć. W sytuacji zawieszenia działalności obowiązek ten znika do momentu wznowienia działalności.
 
Przy czym ten, kto zawiesza swoją firmę, nie przestaje być przedsiębiorcą. W trakcie  zawieszenia działalności jej właściciel nadal może m.in. przyjmować należności, które powstałe przed datą zawieszenia, zbywać firmowy majątek, osiągać przychody finansowe. Ma wreszcie prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródeł przychodów - przykładowo do odliczenia VAT-u naliczonego z faktur zakupowych dotyczących umów zawartych przed dniem zawieszenia (leasing, najem biura, opłaty za telefon). Podczas wstrzymania biznesu przedsiębiorca jest zobowiązany m.in. do regulowania zobowiązania powstałego przed datą wstrzymania. To powoduje, że zawieszony przedsiębiorca musi złożyć deklaracje VAT-owskie.

Wyjątkami, których nie dotyczą powyższe zasady zwolnienia z obowiązku składania deklaracji podatkowych są zgodnie z art. 99 ust. 7b ustawy o VAT:
  1. podatnicy dokonujący WNT,
  2. podatnicy dokonujący importu usług lub nabywający towary – w zakresie których są podatnikami,
  3. zwolnienie z obowiązku składania deklaracji podatkowych nie dotyczy też okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego (patrz pierwsza ramka) oraz
  4. okresów rozliczeniowych, za które podatnik jest obowiązany do rozliczenia podatku z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz za które jest obowiązany dokonać korekty podatku naliczonego.

Źródło: Tax Care