e-Podatki

Brak poprawek Senatu do ustawy o podatku dochodowym 2015-08-11


Senat nie wprowadził poprawek do nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, która przewiduje specjalne ulgi w podatkach dochodowych na tworzenie przyzakładowych żłobków, klubów dziecięcych i przedszkoli.

Nowelizacja zakłada zwolnienie od podatku dochodowego świadczeń otrzymywanych przez pracownika z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, związanych z pobytem dziecka pracownika w przedszkolu.

Wolne od podatku dochodowego mają być także świadczenia spoza zakładowego funduszu świadczeń socjalnych otrzymane od pracodawcy z tytułu objęcia dziecka pracownika opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna oraz uczęszczania dziecka do żłobka lub klubu dziecięcego. Przedsiębiorcy zaś będą mogli zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na utworzenie zakładowych żłobków, klubów dziecięcych  i przedszkoli.

Źródło: Senat