e-Podatki

Wątpliwości dotyczące treści przepisów prawa podatkowego będą rozstrzygane na korzyść podatników 2015-08-11


Uchwalona 5 sierpnia nowelizacja ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw wprowadza zasadę, że niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego będą rozstrzygane na korzyść podatników. Rozwiązanie to ma wzmocnić ochronę praw podatników i pewność obrotu gospodarczego.

Nowelizacja zawiera ponadto propozycję złagodzenia zasad przeprowadzania kontroli. Zmiany w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej przewidują, że będzie je można przeprowadzać nie tylko w siedzibie firmy lub miejscu wykonywania działalności, ale także w miejscu przechowywania dokumentacji, w tym ksiąg podatkowych. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.

Źródło: Sejm