e-Podatki

Obecne przepisy dotyczące „janosikowego” dla województw będą stosowane w 2016 r. 2015-08-11


5 sierpnia Sejm przyjął nowelizację ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Przedłuża ona na przyszły rok obowiązujące w 2015 r. zasady obliczania wysokości i podziału środków przekazywanych przez bogatsze województwa na rzecz uboższych (tzw. janosikowego). Chodzi m.in. o wysokość progu dochodów, powyżej którego województwa będą musiały dokonywać wpłat do budżetu państwa na rzecz innych regionów.

Analogicznie jak w 2015 r. próg ten będzie wynosić 125 proc. średnich dochodów podatkowych dla wszystkich województw sprzed dwóch lat. Ponadto, tak jak w tym roku, w 2016 r. maksymalna wysokość „janosikowego” wpłacanego przez województwa będzie wynosić nie więcej niż 35 proc. dochodów podatkowych sprzed dwóch lat. Analogicznie do obecnie obowiązujących zasad w 2016 r. możliwe będzie obniżenie wpłat do budżetu państwa na rzecz innych województw w przypadku słabszej koniunktury gospodarczej. Jeśli w trakcie roku budżetowego wpływy płatnika „janosikowego” z podatków spadną o więcej niż 10 proc. w stosunku do poprzedniego rocznego okresu, wtedy wpłaci on o 10 proc. mniejszą kwotę do budżetu.

Tak jak w 2015 r. na przyszły rok przewidziane są także dodatkowe dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie m.in. budowy, remontów i utrzymania dróg wojewódzkich. Ma to być kwota 210 mln zł.

Aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące „janosikowego” dla województw są związane z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 4 marca 2014 r. TK uznał za niezgodny z ustawą zasadniczą mechanizm obliczania wysokości wpłat województw do budżetu państwa oraz zasady podziału części regionalnej subwencji ogólnej dla województw. Bez przyjęcia nowelizacji samorządy województw nie otrzymałyby w 2016 r. „janosikowego”, gdyż nie byłoby podstawy prawnej do wnoszenia wpłat i podziału środków między uboższe województwa. Następnie nowelizacja zostanie przesłana do Senatu.

Źródło: Sejm