e-Podatki

Pracodawca może pomóc przy zakupie wyprawki szkolnej dla dzieci pracowników 2015-07-28


Choć to dopiero połowa wakacji, część rodziców już teraz przygotowuje się do „szkolnych” zakupów. Pomocny przy finansowaniu szkolnej wyprawki może okazać się pracodawca.

Dla pracowników jednym z najcenniejszych sposobów pomocy finansowej jest zadbanie o potrzeby ich dzieci. Jedną z form takiej pomocy jest sfinansowanie szkolnej wyprawki. W tym celu pracodawca może skorzystać z dwóch źródeł:
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS)
- Środki obrotowe firmy

Wysokość dofinansowania szkolnej wyprawki ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zgodnie z Art. 21 ust. 1 pkt 67 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 380 zł roczne. Tą kwotę pracodawca może przekazać pracownikowi, albo sam wydać na potrzebne materiały. Natomiast należy pamiętać, iż kwota ta odnosi się do wszystkich świadczeń przekazanych w danym roku z ZFŚS.

Natomiast jeżeli w firmie nie ma ZFŚS lub pracodawca woli skorzystać z części środków obrotowych firmy, to wtedy takie dofinansowanie należy traktować jako dodatkowy pozapłacowy element wynagrodzenia pracownika i odpowiednio opodatkować.

W wyjątkowych sytuacjach (indywidualne zdarzenie losowe, klęska życiowa, długotrwała choroba czy śmierć) pracodawca może sfinansować wyprawkę szkolną w ramach zapomogi.  W takiej sytuacji zwolnienie z opodatkowania odnosi się do kwot wyższych niż 2280 złotych na rok podatkowy i nie ma znaczenia czy fundusze pochodzą z ZFŚS czy z dochodów firmy.

Źródło: pit.pl